Rezultate Finale – Functia de Manager la Spitalul Municipal Sacele

 1. Anunt privind etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management pentru functia de Manager la Spitalul Municipal Sacele

REZULTATE OBTINUTE LA PROBA SCRISA – POST INGINER SPECIALIST IA

 1. REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA SCRISA PENTRU POSTUL DE INGINER SPECIALIST IA

PROIECT DE DEZVOLTARE A SPITALULUI MUNICIPAL SĂCELE

Candidat EC. RODICA PÎRVAN

CUPRINS

 1. Analiza situației actuale a Spitalului Municipal Săcele
  1. Profilul instituției, scurt istoric
  2. Caracteristici relevante ale populației deservite
  3. Structura organizatorica a Spitalului Municipal Săcele
  4. Resurse umane
  5. Situația financiară
  6. Analiza SWOT a Spitalului Municipal Săcele
 2. Plan de management în vederea creșterii performanței clinice și financiare a Spitalului Municipal Săcele
  1. Scop și obiective
  2. Activități
   1. Modificarea și actualizarea structurii organizatorice
   2. Dezvoltarea sistemului de management al calității
   3. Dezvoltarea resursei umane
   4. Dezvoltarea infrastructurii, modernizare, informatizare, dotare
   5. Creșterea indicatorilor financiari proprii
  3. Diagrama GANTT
  4. Indicatori
  5. Rezultate și perspective

Click aici pentru a citi tot planul de management.

Intrebari adresate candidatului trebuie trimise prin e-mail in intervalul 8-11 decembrie – secretariat@old.old.spitalulmunicipalsacele.ro.

Anunt Privind Verificarea/Selectia Dosarelor pentru Concursul de Ocupare a Functiei de Manager

 1. Anunt Privind Verificarea/Selectia Dosarelor pentru Concursul de Ocupare a Functiei de Manager

REZULTATE – SELECTIE DOSARE PENTRU FUNCTIA DE INGINER SPECIALIST IA LA BIROUL SERVICII ADMINISTRATIV ACHIZITII TRANSPORT

 1. REZULTATE – SELECTIE DOSARE PENTRU FUNCTIA DE INGINER SPECIALIST IA LA BIROUL SERVICII ADMINISTRATIV ACHIZITII TRANSPORT