• Acte necesare pentru revenire la control

  • Bilet de iesire din spital, scrisoare medicala, bilet de externare
  • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card
  • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie)
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
  • Cupon de pensie