• Acte obligatorii pentru consultatii gratuite

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor și afecțiunilor stabilite prin normele din contractual cadru (Anexa nr. 13), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
  • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card
  • Buletin de identitate sau carte de identitate (original și copie)
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani)
  • Cupon de pensie