SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

Către,

Monitorul Oficial

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat următorul anunț în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III a, in data de 12.07.2021.

SPITALUL MUNICIPAL SACELE
STRADA OITUZ, NR. 54, MUNICIPIUL SACELE, JUDETUL BRASOV
ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE

CONFORM H.G. Nr. 286/2011

2 post-uri contractual vacante – Registrator Medical (M)- (contract individual de munca – durata nedeterminata); studii medii,  6 luni vechime în activitate.

– 1 post – Serviciul Statistica si Registratura Medicala;
– 1 post – Serviciul Anatomie Patologica.

– proba scrisa:  03.08.2021   ora : 10:00

– interviu: 06.08.2021   ora : 10:00

Dosarele se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, între orele 08.00 -15.00,  Centrul de Zi,  Str. George Moroianu, nr. 17, Municipiul Sacele, Judetul Brasov.

Bibliografia si relatii suplimentare se pot obtine la Tel: 0724 078 538 pe site-ul spitalului www.old.spitalulmunicipalsacele.ro.

MANAGER

PIRVAN RODICA