SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT FINAL

CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE
BIOLOG DEBUTANT
28.07.2021

  

Nr crt Nume prenume Punctaj obtinut la proba scrisa Punctaj obtinut la proba II Punctaj conform anexei 3 la OMS 869/2015 Punctaj total ADMIS/ RESPINS
1 2207/28.05.2021 92.99 100 15 207.99 admis

Comisia de concurs