SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

Nr.înreg. 14 / 06.10.2021  

APROBAT,

Reprezentant Partener 6

                                    Cristina Rab

  ANUNȚ

 

    Privind  afisarea rezultatelor verificarii eligibilitatii  dosarelor depuse pentru recrutare personal in cadrul proiectului POCU/717/5/1/142450 al Partenerului 6, Spital Municipal Sacele aprobata prin Dispozitia de Manager  NR.4036/29.09.2021   cu  obținerea urmatoarelor rezultate:

Nr. crt Nr. înscriere dosar Denumirea posturilor REZULTAT
 

1

 

6/04.10.2021

Expert educatie sanitara-medic primar  

ADMIS

2 7/04.10.2021 Expert medic primar anatomie patologica  

ADMIS

3 8/04.10.2021 Expert-Asistent medical generalist S ginecologie  

ADMIS

4 9/05.10.2021 Expert -medic specialist pediatrie

 

 

ADMIS

5 10/05.10.2021 Expert -medic specialist ginecologie

 

 

ADMIS

6 11/05.10.2021 Expert-Asistent medical generalist PL-pediatrie  

ADMIS

7 12/05.10.2021 Expert-Asistent medical principal de laborator S anatomie patologica  

ADMIS

  Contestațiile se depun conform legislație în vigoare în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor, la secretariatul spitalului.

Comisia de concurs:

         Presedinte:   Ec. Edith Kristaly – director finaciar-contabil

          Membrii:      Jurist Mihai Csere

                                 Ec. Carmen Capata

          Secretar:      As. med. Stirliciu Adelina

                                                                                                                                Afisat 06.10.2021 ora 15:00