SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT REZULTATE FINALE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT
DE INGRIJITOARE
Data afisarii 12.08.2021

   NR.

CRT.

NUMAR DOSAR CONCURS/DATA Punctaj obtinut la proba scrisa Punctaj obtinut la proba practica Punctaj final ADMIS/

RESPINS

INGRIJITOARE

 

1 3001/21.07.2021 50 p 80 p 65 p ADMIS

Candidatul declarat admis se va prezenta la Compartimentul de Resurse Umane al Spitalului in termen de 15 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor finale pentru angajare. Detalii la telefon 0724078538, de luni pana vineri intre orele 08:00-15:00.

COMISIA DE CONCURS