SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT REZULTATE PROBA PRACTICA/ INTERVIU

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE
DE REGISTRATORI  MEDICALI
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA
06.08.2021 ora 14,00

 

Nr.crt.

Numar dosar concurs/data Punctaj obtinut Admis/Respins
Registrator Medical
1 post Serviciul de Anatomie Patologica
1, 2937/16.07.2021 60 p Admis

**Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in maxim 24 ore de la ora afisarii rezultatelor.

Secretar