SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT REZULTATE

PROBA  PRACTICA/ INTERVIU OCUPAREA POSTULUI  VACANT
DE INGRIJITOARE DIN DATA DE : 09.08.2021
Afisat 09.08.2021 ora 14:00

 

NR. CRT NUMAR DOSAR PUNCTAJ OBTINUT ADMIS/RESPINS
1. 3001/21.07.2021 80 PUNCTE ADMIS

 

*Candidatii declarati admisi se vor prezenta luni 09.08.2021 ora 10.00 la acelasi sediu in vederea sustinerii probei practice/ interviu

**Candidatii nemultumiti pot depune contestatie in maxim 24 ore de la ora afisarii rezultatelor.

 

COMISIA DE CONCURS: