SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

 

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT
DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

   NR.

CRT.

NUMAR DOSAR CONCURS/DATA PUNCTAJ OBTINUT LA PROBA SCRISA ADMIS/RESPINS
ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

1Post Ambulatoriu Integrat cu Cabinete in Specialitate
1. 2899/15.07.2021 51 p ADMIS
2. 2947/16.07.2021 70 p ADMIS
3. 2963/19.07.2021 85 p ADMIS

Secretar