SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT
DE REGISTRATOR MEDICAL

   NR.

CRT.

NUMAR DOSAR CONCURS/DATA PUNCTAJ OBTINUT LA PROBA SCRISA ADMIS/RESPINS
REGISTRATOR MEDICAL
1 Post STATISTICA SI REGISTRATURA MEDICALA
1. 2935/16.07.2021 37,60 p RESPINS

Secretar