SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT SELECTIE DOSARE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE
DE REGISTRATORI  MEDICALI
ANATOMIE PATOLOGICA

 Nr.crt. Numar dosar concurs/data Admis/Respins Observatii
Registrator Medical
1 post Serviciul de Anatomie Patologica
 1. 2937/16.07.2021 Admis
2. 3004/21.07.2021 Respins Lipsa documente justificative vechime minim 6 luni*
3. 3031/23.07.2021 Admis
4. 3036/23.07.2021 Respins Lipsa documente justificative vechime minim 6 luni*
5. 3109/26.07.2021 Admis Va prezenta cazier judiciar pana in ziua probei scrise inclusiv.**

*Candidatii pot prezenta documentele in maxim 24 ore de la afisarea rezultatelor selectiei de dosare.

**Candidatii vor prezenta documentul pana in ziua sustinerii primei probe de concurs, in caz contrar vor fi declarati respinsi.

Secretar