SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT SELECTIE DOSARE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR CONTRACTUAL VACANTE
DE REGISTRATORI  MEDICALI
STATISTICA SI REGISTRATURA MEDICALA

Nr.crt. Numar dosar concurs/data Admis/Respins Observatii
Registrator Medical
2 post-uri Serviciu de Statistica si Registratura Medicala
1. 2894/14.07.2021 Admis
2. 2936/16.07.2021 Admis
3. 2973/20.07.2021 Admis
4. 2989/20.07.2021 Admis
5. 3016/22.07.2021 Respins Lipsa diploma bacalaureat*
6. 3019/22.07.2021 Admis
7. 3043/23.07.2021 Admis Va prezenta cazier judiciar pana in ziua probei scrise inclusiv.**
8. 3075/23.07.2021 Admis Va prezenta cazier judiciar pana in ziua probei scrise inclusiv.**
9. 3076/23.07.2021 Respins Lipsa documente justificative vechime minim 6 luni*
10. 3091/26.07.2021 Admis

*Candidatii pot prezenta documentele in maxim 24 ore de la afisarea rezultatelor selectiei de dosare.

**Candidatii vor prezenta documentul pana in ziua sustinerii primei probe de concurs, in caz contrar vor fi declarati respinsi.

Secretar