SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

ANUNT SELECTIE DOSARE

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR TEMPORAR VACANTE
DE REGISTRATORI  MEDICALI

 Nr.crt. Numar dosar concurs/data Admis/Respins Observatii
Registrator Medical (S/SSD/PL)
2 post-uri Serviciu de Statistica si Registratura Medicala
 1. 2935/16.07.2021 Admis