SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

Nr.înreg. 17 / 08.10.2021  

APROBAT,

Reprezentant Partener 6

                                    Cristina Rab

ANUNT

Privind afisarea rezultatelor finale de la concursul sustinut pentru recrutare personal in cadrul proiectului POCU/717/5/1/142450 al Partenerului 6, Spital Municipal Sacele. S-au obținut urmatoarele rezultate:

Nr. crt

Denumirea posturilor

Rezultat interviu

Punctaj dosare

Punctaj final

 

1

Expert educatie sanitara -medic primar  

98 puncte

 

100 puncte

 

99 puncte

2 Expert medic primar anatomie patologica  

100 puncte

 

100 puncte

 

100 puncte

3 Expert – asistent medical generalist S ginecologie  

98 puncte

 

100 puncte

 

99 puncte

4 Expert – medic specialist pediatrie

 

 

100 puncte

 

100 puncte

 

100 puncte

5 Expert – medic specialist ginecologie

 

 

100 puncte

 

 

100 puncte

 

100 puncte

6 Expert – asistent medical generalist PL pediatrie  

100 puncte

 

100 puncte

 

100 puncte

7 Expert – asistent medical principal de laborator S anatomie patologica  

100 puncte

 

100 puncte

 

100 puncte

Comisia de concurs:

Presedinte:   Ec. Edith Kristaly – director finaciar-contabil

Membrii:      Jurist Mihai Csere

Ec. Carmen Capata

Secretar:      As. med. Stirliciu Adelina

                                                                                                                                Afisat 08.10.2021 ora 15:00