SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

Nr. înregistrare:   4     / 30.09.2021

 

ANUNȚ

Spitalul Municipal Sacele scoate la concurs, în vederea încadrarii pe perioada determinata, în condiţiile Legii nr.53/2003-Codul muncii (republicata) şi a Procedurii Operaţionale privind recrutarea şi selecţia personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, aprobatã prin Dispozitia Manager nr 4036/29.09.2021, urmãtoarele posturi pe perioada determinatã:

 1. Denumirea posturilor:
1.       Expert educaţie sanitarã- medic primar – 1 post
2.       Expert-medic specialist ginecologie– 1 post
3.       Expert –medic specialist pediatrie– 1 post
4.       Expert –medic primar anatomie patologicã – 1 post
5.       Expert –asistent medical generalist PL pediatrie– 1 post

6.       Expert –asistent medical generalist S ginecologie– 1 post

7.       Expert –asistent medical principal de laborator S anatomie patologicã– 1 post

 

 1. Denumirea proiectului: „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copiii şi tinerii din teritoriul SDL Gîrcini, Cod proiect: 142450. Cod apel: ”POCU/717/5/1 Reducerea numãrului de comunitãţi marginalizate (romã şi non-romã) aflate în risc de sãrãcie şi excluziune socialã din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minoritãţii rome prin implementarea de mãsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.”
 1. Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor, cerinţe specifice şi durata angajãrii:

 

 1. EXPERT EDUCAŢIE SANITARÃ MEDIC PRIMAR

      Codul ocupaţiei = 223005 (instructor de educaţie sanitarã)

 1. Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor:
 • Organizeazã şi deruleazã sesiuni specializate de educaţie sanitarã pentru un stil de viaţã

sãnãtos cu 40 de tineri din comunitate;

 • Abordeazã pe parcursul sesiunilor de instruire teme referitoare la: igienã şi un stil de

viaţã sãnãtos, reguli elementare de igienã, prevenţia şi depistarea timpurie a afecţiunilor,

combaterea consumului de alcool, tutun şi droguri;

 • Viaţa sexualã, sãnãtatea cuplului – igiena sexualã, contracepţie, prevenirea bolilor cu transmitere sexualã.
 • Rãspunde de executarea corectã a sarcinilor conform fişei postului şi de respectarea termenelor de executare a operaţiunilor desfãşurate;
 • Rãspunde de gestionarea şi alocarea corectã a tuturor resurselor implicate în proiect;
 • Rãspunde de calitatea şi eficienţa activitãţii proprii;
 • Respectã şi îşi însuşeşte prevederile legislative din domeniul sãu de activitate;
 • Rãspunde de rezolvarea promptã a problemelor ce apar în cadrul activitãţilor proiectului;
 • Rãspunde de pãstrarea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor la care are acces.
 1. Cerinţe specifice:
 1. Educaţia solicitatã: Studii superioare în domeniul medical sau farmaceutic – 5 ani
 2. Experienţa solicitatã: Nu se solicitã – 0 ani
 3. Competenţe solicitate: Abilitãţi comunicare şi interrelaţionare
 • Durata: perioadã determinatã octombrie 2021- iulie 2022, timp parţial şi inegal de lucru 1 orã/ zi
 1. EXPERT –MEDIC SPECIALIST GINECOLOGIE

Codul ocupaţiei = 221201 (medic specialist)

 1. Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor:
 • Pregãteşte şi susţine sesiuni de pregãtire colective şi individualizate pentru naştere, adresate unui numar de minim 20 de reprezentante ale grupului ţintã, destinate sã le confere viitoarelor mame toate informaţiile necesare pentru o naştere în condiţii de siguranţã;
 • Organizeaza sesiuni individuale de instruire şi consiliere pe durata sarcinii pentru cele 20 de reprezentante ale grupului ţintã;
 • Deruleazã activitãţi de asistenţã medical specializatã pentru 80 de reprezentante ale grupului ţintã;
 • Consult ginecologic de specialitate înainte şi dupã naştere;
 • Consult ginecologic pentru evaluarea stãrii de sãnãtate şi depistarea eventualelor boli cu transmitere sexualã pentru tinerele din comunitate;
 • Sesiuni individualizate de consiliere în domeniul planingului familial pentru fiecare tânãrã beneficiarã;
 • Prelevarea probelor pentru depistarea cancerului de col uterin.
 • Rãspunde de executarea corectã a sarcinilor conform fişei postului şi de respectarea termenelor de executare a operaţiunilor desfãşurate;
 • Rãspunde de gestionarea şi alocarea corectã a tuturor resurselor implicate în proiect;
 • Rãspunde de calitatea şi eficienţa activitãţii proprii;
 • Respectã şi îşi însuşeşte prevederile legislative din domeniul sãu de activitate;
 • Rãspunde de rezolvarea promptã a problemelor ce apar în cadrul activitãţilor proiectului; Rãspunde de pãstrarea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor la care are acces.
 1. Cerinţe specifice:
 2. Educaţia solicitatã: Studii superioare de specialitate- 6 ani
 3. Experienţa solicitatã: Nu se solicitã – 0 ani
 4. Competenţe solicitate: Abilitãţi comunicare şi interrelaţionare

III. Durata: perioadã determinatã octombrie 2021- iulie 2022, timp parţial şi inegal de lucru 1 orã / zi

 1. EXPERT MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE

Codul ocupaţiei = 221201 (medic specialist)

 1. Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor:
 • Pregãteşte şi susţine sesiuni de pregãtire pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 0-3 ani adresate unui numãr de minim 40 de reprezentante ale grupului ţintã;
 • Abordeazã pe parcursul sesiunilor de instruire minim urmãtoarele elemente: alãptarea, îngrijirea bebeluşului( igiena, somnul, comunicarea cu bebeluşul), diversificarea hranei, sãnãtatea copilului (principalele boli ale copilãriei , simptomatologie, mãsuri de intervenţie ), dezvoltarea fizicã şi psihoemoţionala a copilului pânã la vârsta de 3 ani;
 • Organizeazã sesiuni individuale de consiliere în domeniul creşterii copilului pentru cele 40 de reprezentante ale grupului ţintã.
 • Rãspunde de executarea corectã a sarcinilor conform fişei postului şi de respectarea termenelor de executare a operaţiunilor desfãşurate;
 • Rãspunde de gestionarea şi alocarea corectã a tuturor resurselor implicate în proiect;
 • Rãspunde de calitatea şi eficienţa activitãţii proprii;
 • Respectã şi îşi însuşeşte prevederile legislative din domeniul sãu de activitate;
 • Rãspunde de rezolvarea promptã a problemelor ce apar în cadrul activitãţilor proiectului;
 • Rãspunde de pãstrarea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor la care are acces.

II.Cerinţe specifice:

 1. Educaţia solicitatã: Studii superioare de specialitate – 6 ani
 2. Experienţa solicitatã: Nu se aplicã – 0 ani
 3. Competenţe solicitate: Abilitãţi comunicare şi interrelaţionare

III.Durata: perioadã determinatã octombrie 2021- iulie 2022, timp parţial şi inegal de lucru 1 orã / zi

 1. EXPERT MEDIC PRIMAR ANATOMIE PATOLOGICÃ

Codul ocupaţiei = 134209 (medic şef secţie,laborator)

 1. Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor:
 • Participã la programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin pentru 80 de tinere

din comunitatea vizatã, asigurând prelucrarea şi interpretarea probelor;

 • Identificã şi asigurã necesarul de reactivi şi alte materiale medicale necesare pentru susţinerea

activitãţii.

 • Rãspunde de executarea corectã a sarcinilor conform fişei postului şi de respectarea termenelor de

executare a operaţiunilor desfãşurate;

 • Rãspunde de gestionarea şi alocarea corectã a tuturor resurselor implicate în proiect;
 • Rãspunde de calitatea şi eficienţa activitãţii proprii;
 • Respectã şi îşi însuşeşte prevederile legislative din domeniul sãu de activitate;
 • Rãspunde de rezolvarea promptã a problemelor ce apar în cadrul activitãţilor proiectului;
 • Rãspunde de pãstrarea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor la care are acces.
 1. Cerinţe specifice:
 2. Educaţia solicitatã: Studii superioare de specialitate – 6 ani
 3. Experienţa solicitatã: Nu se aplicã – 0 ani
 4. Competenţe solicitate: Abilitãţi tehnice specifice poziţiei ocupate

III.Durata: perioadã determinatã octombrie 2021- iulie 2022, timp parţial şi inegal de lucru 1 orã / zi

 1. EXPERT ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL PEDIATRIE

Codul ocupaţiei = 222101 (asistent medical generalist)

 1. Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor:
 • Asistã medicul pediatru în pregãtirea şi derularea sesiunilor de pregãtire pentru creşterea copilului

în vârstã de pânã la 0-3 ani adresate unui numãr de minim 40 de reprezentante ale grupului ţintã;

 • Asistã medicul pediatru în susţinerea sesiunilor individuale de consiliere în domeniul creşterii

copilului pentru cele 40 de reprezentante ale grupului ţintã.

 • Rãspunde de executarea corectã a sarcinilor conform fişei postului şi de respectarea termenelor de

executare a operaţiunilor desfãşurate;

 • Rãspunde de gestionarea şi alocarea corectã a tuturor resurselor implicate în proiect;
 • Rãspunde de calitatea şi eficienţa activitãţii proprii;
 • Respectã şi îşi însuşeşte prevederile legislative din domeniul sãu de activitate;
 • Rãspunde de rezolvarea promptã a problemelor ce apar în cadrul activitãţilor proiectului;
 • Rãspunde de pãstrarea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor la care are acces.

II.Cerinţe specifice:

 1. Educaţia solicitatã: Studii postliceale sau superioare de specialitate-3 ani
 2. Experienţa solicitatã: Nu se aplicã – 0 ani
 3. Competenţa solicitatã: Abilitãţi comunicare şi interrelaţionare

III.Durata: perioadã determinatã octombrie 2021- iulie 2022, timp parţial şi inegal de lucru 1 orã / zi

 1. EXPERT ASISTENT MEDICAL GENERALIST S GINECOLOGIE

Codul ocupaţiei = 222101 (asistent medical generalist)

I.Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor:

 • Asistã medicul ginecolog în susţinerea sesiunilor de pregãtire pentru naştere, adresate unui numãr de minim 20 de reprezentante ale grupului ţintã, asistã medical ginecolog pe parcursul sesiunilor individuale de instruire şi consigliere;
 • Asistã medicul ginecolog în derularea de activitãţi de asistenţã medical specializatã pentru 80 de

reprezentante ale grupului ţintã constând în; consult ginecologic de specialitate înainte şi dupã

naştere ( inclusiv ecograf şi alte proceduri medicale necesare), consult ginecologic pentru evaluarea

stãrii de sãnãtate şi depistarea eventualelor boli cu transmitere sexualã pentru tinerele din

comunitate, sesiune individualizatã de consiliere în domeniul planningului familial pentru fiecare

tânãrã beneficiarã, prelevarea probelor pentru depistarea cancerului de col uterin.

 • Rãspunde de executarea corectã a sarcinilor conform fişei postului şi de respectarea termenelor de

executare a operaţiunilor desfãşurate;

 • Rãspunde de gestionarea şi alocarea corectã a tuturor resurselor implicate în proiect;
 • Rãspunde de calitatea şi eficienţa activitãţii proprii;
 • Respectã şi îşi însuşeşte prevederile legislative din domeniul sãu de activitate;
 • Rãspunde de rezolvarea promptã a problemelor ce apar în cadrul activitãţilor proiectului;
 • Rãspunde de pãstrarea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor la care are acces.

II.Cerinţe specifice:

 1. Educaţia solicitatã: Studii postliceale sau superioare de specialitate-3 ani
 2. Experienţa solicitatã: Nu se aplicã – 0 ani
 3. Competenţa solicitatã: Abilitãţi comunicare şi interrelaţionare

III.Durata: perioadã determinatã octombrie 2021- iulie 2022, timp parţial şi inegal de lucru 1 orã / zi

 1. EXPERT ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL DE LABORATOR S ANATOMIE PATOLOGICÃ

Codul ocupaţiei = 325904 (asistent medical laborator)

I.Descrierea activitãţilor, responsabilitãţilor corespunzãtoare posturilor:

 • Participã la programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin pentru 80 de tinere din comunitatea vizatã, asistând medical anatomopatolog în prelucrarea şi interpretarea probelor.
 • Identificã şi asigurã necesarul de reactivi şi alte materiale medicale necesare pentru susţinerea activitãţii
 • Rãspunde de executarea corectã a sarcinilor conform fişei postului şi de respectarea termenelor de

executare a operaţiunilor desfãşurate;

 • Rãspunde de gestionarea şi alocarea corectã a tuturor resurselor implicate în proiect;
 • Rãspunde de calitatea şi eficienţa activitãţii proprii;
 • Respectã şi îşi însuşeşte prevederile legislative din domeniul sãu de activitate;
 • Rãspunde de rezolvarea promptã a problemelor ce apar în cadrul activitãţilor proiectului;
 • Rãspunde de pãstrarea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor la care are acces.

II.Cerinţe specifice:

 1. Educaţia solicitatã: Studii postliceale sau superioare de specialitate-3 ani
 2. Experienţa solicitatã: Nu se aplicã – 0 ani
 3. Competenţa solicitatã: Abilitãţi tehnice specifice poziţiei ocupate

III.Durata: perioada determinatã octombrie 2021- iulie 2022, timp parţial şi inegal de lucru 1 orã / zi

 1. D) Condiţii generale obligatorii

Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor prevãzute la lit.B, persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii generale:

 • are cetaţenia romanã, cetãţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
 • are varsta minimã reglementatã de prevederile legale;
 • are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor specifice postului;
 • nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infractiuni contra umanitãţii, contra înfaptuirii justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. E) Criteriile şi probele pentru selecţia experţilor în proiect

Criteriile şi probele pentru selecţia experţilor în proiect se deruleazã în douã etape, astfel:

Etapa nr.1  va consta în verificarea eligibilitãţii dosarelor depuse de cãtre candidaţi. Pentru a fi admis in etapa ulterioarã, dosarul trebuie sã conţinã toate documentele solicitate şi sã îndeplineascã condiţiile obligatorii din anunţul de recrutare şi selecţie.

Etapa nr.2  va consta în evaluarea candidaţilor în cadrul probelor stabilite de cãtre Comisia de recrutare şi selecţie dupã cum urmeazã:

 • vor fi analizate toate CV-urile primite şi celelalte documente depuse utilizându-se ,,Grila de recrutare şi selecţie” întocmitã de comisie. Punctajul minim pentru a fi admis la aceasta etapã, este de 60 puncte, iar punctajul maxim de 100 puncte.
 • Verificarea cunostinţelor şi/sau aptitudinilor candidaţilor se va realiza prin interviuri individuale. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitãţile de comunicare, capacitatea de analizã şi sintezã, abilitãţi impuse prin fişa postului, motivaţia candidatului, comportamentul în situaţii de crizã. Punctajul maxim este 100 puncte, iar cel minim 60 puncte. Aceastã probã se va desfãşura la sediul unitãţii în prezenţa fizicã a candidatului.
 • Punctajul final obţinut la interviu va fi media aritmeticã a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare şi selecţie. Rezultatul procesului de recrutare şi selecţie vor fi publicate prin afişare la avizier şi pe pagina web a spitalu Rezultatul final va fi media aritmeticã a punctajelor obţinute de candidaţi la cele doua etape.
 1. F) Documente necesare pentru înscriere:

Dosarele candidaţilor se vor depune conform specificaţiilor din anunţ şi vor fi înregistrate la registratura unitãţii.

Dosarul va conţine minim urmãtoarele acte:

 • cerere de înscriere în procesul de recrutare şi selecţie din care sã rezulte postul pentru care candideazã;
 • CV în format Europass;
 • actul de identitate (copie);
 • actele de studii (copie);
 • adeverinţe/diplome/care atestã efectuarea unor specializãri;
 • documente justificative care atestã vechimea în muncã şi /sau în specialitatea studiilor, respectiv care sã ateste experienţa profesionalã specificã necesarã pentru ocuparea postului;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã.
 • adeverinţa medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii procedurii de recrutare;
 • declaraţie de disponibilitate privind timpul alocat.

Lipsa documentelor, neconcordanţa între informaţiile din dosar şi documentele solicitate candidaţilor, depunerea dupã termenul limitã indicat în anunţ atrag automat respingerea dosarului.

 1. G) Informaţii privind modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de concurs se va depune pânã la data menţionatã în calendarul efectuãrii procedurii de recrutare şi selecţie, la Registratura spitalului sau la Serviciul RUNOS, telefon 0368 404 752  zilnic intre orele 08:00 – 15:00.

 1. Calendarul efectuãrii procedurii de recrutare şi selecţie
 • Afişarea anunţului de concurs: 30.09.2021
 • Termen de depunere a dosarelor de concurs: 01.10.2021-05.10.2021, ora 14

Etapa nr.l

 • Verificarea eligibilitãţii dosarelor depuse: 06.10.2021
 • Afişare rezultat verificare dosar: 06.10.2021, ora 15.00

Etapa nr.2

 • Interviu, verificarea cunoştinţelor, aptitudinilor: 07.10.2021
 • Afisare rezultat final: 07.10.2021
 1. Termenul şi modalitatea de contestare a rezultatelor

Eventualele contestaţii vor fi depuse pânã la data de: 08.10.2021, ora 12.

Contestaţiile vor fi soluţionate de cãtre Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Nota acordatã dupã contestaţii rãmâne definitivã.

Termen limitã pentru soluţionarea contestaţiilor 08.10.2021, ora 15:00.

Data afişãrii rezultatelor contestaţiilor 08.10.2021, ora 15:30.

Manager,                                                                                                                       Întocmit

Ec. Pîrvan  Rodica                                                                                           Reprezentant Spital in Proiect,

                                                      

                                                                                                                            Dr.  Rab Cristina