Aparatura laborator analize umane

Spitalul Municipal Sacele intentioneaza sa achizitioneze prin licitatie deschisa , in cadrul proiectului :

 CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19

Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE

Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectiv specific :9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Apel de propuneri de proiecte: Componentă 1 – Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

aparatura de specialitate in cadrul laboratorului de analize umane si biologie moleculara

Pentru mai multe detalii consultati site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP) sau https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49212-2021:TEXT:RO:HTML

Termen depunere oferte : 10.03.2021 ora 15.00