APARATURA RADIOLOGIE SI ORL

Spitalul Municipal Sacele intentioneaza sa achizitioneze prin licitatie deschisa , in cadrul proiectului :

 CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII SPITALULUI MUNICIPAL SACELE, JUD. BRASOV DE A GESTIONA CRIZA SANITARA GENERATA DE COVID-19

Solicitant: SPITALUL MUNICIPAL SACELE

Axa prioritară: 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectiv specific :9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Apel de propuneri de proiecte: Componentă 1 – Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

aparatura de specialitate in cadrul compartimentului de radiologie compusa din- Computer Tomograf, Sistem Pacs, Aparat Radiologie si Radioscopie, Aparat mobil Roentgendiagnostic, Ecograf complet echipat cu toate sondele si compartimentul OPRL -Sistem fibroscopie cu lampa frontala ORL

Pentru mai multe detalii consultati site-ul www.e-licitatie.ro (SICAP)

Termen depunere oferte : 02.04.2021 ora 15.00