PROIECT DE DEZVOLTARE A SPITALULUI MUNICIPAL SĂCELE

Candidat EC. RODICA PÎRVAN

CUPRINS

 1. Analiza situației actuale a Spitalului Municipal Săcele
  1. Profilul instituției, scurt istoric
  2. Caracteristici relevante ale populației deservite
  3. Structura organizatorica a Spitalului Municipal Săcele
  4. Resurse umane
  5. Situația financiară
  6. Analiza SWOT a Spitalului Municipal Săcele
 2. Plan de management în vederea creșterii performanței clinice și financiare a Spitalului Municipal Săcele
  1. Scop și obiective
  2. Activități
   1. Modificarea și actualizarea structurii organizatorice
   2. Dezvoltarea sistemului de management al calității
   3. Dezvoltarea resursei umane
   4. Dezvoltarea infrastructurii, modernizare, informatizare, dotare
   5. Creșterea indicatorilor financiari proprii
  3. Diagrama GANTT
  4. Indicatori
  5. Rezultate și perspective

Click aici pentru a citi tot planul de management.

Intrebari adresate candidatului trebuie trimise prin e-mail in intervalul 8-11 decembrie – secretariat@old.old.spitalulmunicipalsacele.ro.