Porțile Spitalului Municipal Săcele s-au redeschis acum 4 ani

Porțile Spitalului Municipal Săcele s-au redeschis acum 4 ani, pe 1⃣9⃣ iulie 2⃣0⃣1⃣7⃣, cu o structură de spital cu funcționare minimă (specialități de bază: medicină internă și pediatrie), aprobată prin Ordin de ministru din cadrul Ministerului Sănătății încă din 2014.
După repetate încercări s-a reușit punerea în funcțiune a singurei unități medicale publice din Municipiul Săcele. Procesul de redeschidere a demarat în martie 2017, iar până în iulie 2017 a fost pusă la punct infrastructura construcției.
Rezultatele funcționării vorbesc de la sine:
✔ Comunitatea are nevoie de servicii medicale, iar unitățile medicale existente în Municipiul Brașov au nevoie ca Spitalul Municipal Săcele să preia din presiunea activității medicale desfășurate în unitățile de primire urgențe a lor.
✔ Populația deservită de instituție este formată din 35.000 locuitori si municipiului Săcele, la care se adaugă cei ai comunelor arondate administrativ, într-un număr aproximativ de 30.000 locuitori.
✔ Pe lângă această populație, există și o comunitate de rromi în cartierul Gârcini, a cărui număr ajunge la 12.000 locuitori. Aici gradul de instruire și educația sunt deficitare, iar infracționalitatea și violența domestică sunt în ascensiune.
Redeschiderea spitalului a însemnat asigurarea unui act medical de calitate și în siguranță atât pentru pacienții din Săcele, cei aflați cu domiciliul în imediata apropiere a municipiului, cât și pentru cei domiciliați în Brașov, dar și în județele Covasna, Harghita, Prahova sau Târgoviște, care au apelat la serviciile medicale ale unității.
______________________________________
Vă prezentăm radiografia Spitalului Municipal Săcele după 16 trimestre de funcționare, în dinamica față de iulie 2017, astfel:
➡ Compartiment medicină internă – 13 paturi
➡ Compartiment Covid-19 adulți – 11 paturi
➡ Compartiment pediatrie – 10 paturi
➡ Compartiment Boli cronice – 12 paturi
➡ Compartiment îngrijiri paliative – 15 paturi (11 dintre ele sunt transferate temporar pentru Covid-19 adulți)
➡ Spitalizare de zi – 25 paturi
➡ Cameră de gardă
➡ Ambulatoriu integrat multispecialități
➡ Structuri și laboratoare paraclinice și de deservire a paturilor
➕
4⃣ paturi specialități medicale non-Covid-19
3⃣ paturi evaluare Covid-19
4⃣ paturi specialități chirurgicale
5⃣ paturi gastroenterologie
7⃣ paturi pediatrie
2⃣ paturi ATI SPA
______________________________________
Întrucât unitatea medicală nu mai funcționase timp de aproximativ 7 ani, nu s-au putut contracta serviciile medicale bazate pe indicatori statistici istorici cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brașov. S-a pornit la contracte pentru servicii clinice ambulatorii și camera de gardă în august 2017, iar în decembrie 2017 a fost semnat primul contract de servicii de spitalizare de zi pe cele 5 paturi disponibile la acel moment.
Structura de spital aprobată în aprilie 2018 face diferența în finanțarea unității medicale pentru perioada următoare. Dacă în anul 2017, semestrul II, au fost 4.583 de prezentări dintre care cele în camera de gardă au avut cea mai mare pondere, în anul 2018, semestrul I, au fost 5.447 de prezentări, cu o distribuție echilibrate între serviciile de spitalizare, serviciile clinice și camera de gardă.
Începând cu 1 august 2019 a fost semnat un nou contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brașov, fiind cuprinse noile specialități din structură, precum și paturile de boli cronice.
În luna iulie 2021 se desfășoară o nouă sesiune de Contractare cu CJAS Brașov pentru care spitalul Municipal Săcele a depus actele de solicitare a unor noi contracte decontate (spitalizare, paraclinic, ambulatoriu).
Iată cum arată numărul prezentărilor în cadrul Spitalului Municipal Săcele de-a lungul celor 4 ani de activitate:
? Total general 2017 = 4.513 prezentări
? Total general 2018 = 11.466 prezentări
? Total general 2019 = 35.353 prezentări
? Total general 2020 = 34.787 prezentări
? Total general 2021 (trim 1 și trim 2) = 13.519 prezentări
______________________________________
În plus, în cadrul apelului de proiecte Componentă 1 – Apel: POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Spitalul Municipal Săcele pregătește o cerere de finanțare – Consolidarea capacității Spitalului Municipal Săcele, Jud. Brașov de a gestiona criza sanitară generată de COVID-19, cod MySMIS 139777 – cu o valoare estimată de 8.500.000 lei.
În acest mod se vor deconta echipamentele de protecție achiziționate până în prezent, aparatura medicală reprezentată de sistemul complet RT-PCR, lămpile de UV pentru sterilizare. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, se vor achiziționa echipamente necesare unui laborator de analize performant, aparatură modernă pentru radiologie și imagistică medicală, inclusiv un computer tomograf.
Până în prezent, din momentul în care în spital au început internările pacienților cu infecție SARS-CoV-2, situația statistică arată astfel:
? Total pacienți internați până în prezent = 4.200
? Total pacienți internați în spitalizare continuă = 1.600
? Total pacienți internați în spitalizare de zi = 3.600
? Total pacienți internați prin transfer de la alt spital = 348
? Total pacienți externați = 1.627
? Total pacienți externați vindecați (cu test COVID negativ) = 2.500
? Total pacienți externați asimptomatici (cu test COVID pozitiv) = 890
? Total externări la cerere = 54
? Total pacienți transferați la alt spital = 150
? Total decese COVID-19 = 70
? Total teste RT-PCR pentru detectarea infecției SARS-CoV-2 efectuate = 195.000
? Vaccinări = 35.000