• Principii de Functionare Cosiliul Etic

Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului.
Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.
Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale şi deontologice în cadrul sistemului de sănătate.

Consiliul de etică promovează integritatea la nivelul spitalului şi emite avize şi hotărâri privind etica medicală şi organizaţională.
Baza legală: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor publice.