• PROGRAM SI REGULI DE VIZITE

1. Accesul vizitatorilor în Spitalul Municipal Săcele este permis numai în timpul programului legal de vizită, respectiv:
Luni – Vineri – între orele 15:00 – 20:00
Sâmbătă – Duminică – între orele 10:00 – 20:00

În cazul unor situaţii epidemiologice deosebite precum carantină, epidemii, programul de vizită poate suferi modificări. În acest caz, spitalul își alocă dreptul de a modifica programul de vizită, iar vizitatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate şi programul de vizită.

În situația în care în secții / spital este declarată starea de carantină, sunt total interzise vizitele la pacienții internați.

2. Orice modificare de program va fi afişată la avizierul spitalului.

3. Vizitarea pacienților din Secția Anestezie-Terapie Intensivă este permisă zilnic doar membrilor familiei (părinți, copii, frați, surori, soți), cu condiția că vizita să se facă individual sau cel mult două persoane, cu respectarea reglementărilor interne.

4. În cazul pacienților în stare critică sau terminală, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră, pe baza biletului de acces eliberat de conducerea secției în care este internat bolnavul și cu respectarea reglementărilor interne.

5. Este interzis accesul vizitatorilor la pacienții izolați, cu diagnostic de boală transmisibilă, dependenți de îngrijirile medicale ale spitalului.

6. Se recomandă evitarea aducerii copiilor că vizitatori în spital.

7. Persoanele diagnosticate cu boli infecto-contagioase sunt sfătuite să nu viziteze bolnavii în Spitalul Municipal Săcele deoarece există riscul major de contaminare a pacienților internați. Personalul medical de pe secţie va face triajul epidemiologic,iar în cazul în care vizitatorul prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase va refuza accesul acestuia pe secţie.

8. Vizitatorii trebuie să respecte măsurile de igienă obligatorii pentru prevenirea apariţiei şi transmiterii infecţiilor asociate activităţii medicale: spălarea şi dezinfectarea mâinilor înainte şi după terminarea vizitei.

9. La intrarea în spital vizitatorii vor purta echipamentul de protecție (pelerine / botoși de unică utilizare) obligatoriu pentru accesul în secțiile medicale și chirurgicale ale spitalului. Este interzisă reutilizarea echipamentului de protecție dacă acesta a fost expus în mediul exterior al spitalului.

10. Vizitatorii vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate

11. Fumatul în unitate este strict interzis!.

12. În cadrul Spitalului Municipal Săcele este interzisă tulburarea liniștii publice (prin strigăte, larmă, comportament sau limbaj necivilizat, utilizarea de aparate de radio etc).

13. Vizitatorii au obligația de a respecta curăţenia în spațiile exterioare și interioare ale Spitalului.

14. Este interzisă deteriorarea sau distrugerea obiectelor decorative sau de inventar din spital (bănci, coșuri de gunoi, uși, scaune, tablouri, aviziere, etc.) prin: zgâriere, scriere, vopsire, murdărire cu orice tip de substanță, demontarea sau degradarea oricăror elemente de construcție, decorative sau de mobilier. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii (în mod direct sau indirect) vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii bunurilor deteriorate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

15. Este interzis vizitatorilor să deranjeze (sub orice formă) ceilalți bolnavi, să se așeze pe paturile pacienților sau să intervină în modificarea poziției paturilor.

16. Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente alterate sau interzise de către medicul curant.

17. Vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale acordate pacienților.

18. Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților.

19. În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament audio/video și de asemenea este strict interzisă înregistrarea audio și/sau video, fără acordul prealabil – în scris – al conducerii spitalului.

20. Este permisă prezența cu caracter permanent a unui aparținător pentru anumite categorii de pacienți (copii în vârstă de până la 14 ani, pacienți cu grad redus de mobilitate), cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor aprobate în Spitalul Municipal Săcele.

21. În incinta spitalului, fără acordul scris al conducerii unității, sunt interzise: afișajul, vânzările ambulante sau difuzarea de materiale publicitare.

22. Vizitatorii au obligația să nu își lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află, Spitalul Municipal Săcele nefiind responsabil de deteriorarea sau dispariția acestora.

RESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI REGULAMENT REDUCE RISCUL APARIȚIEI ȘI/SAU EXTINDERII INFECȚIILOR INTRASPITALICEȘTI ȘI MENȚINE CONDIȚIILE OPTIME DE MEDIU ÎN INCINTA SPITALULUI, CONTRIBUIND SEMNIFICATIV LA SĂNĂTATEA PACIENȚILOR, VIZITATORILOR ȘI A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR.