SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

REZULTATELE DE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN TREAPTA SUPERIOARA din data de 10.09.2021

 

Functia de infirmiera debutant promovare in infirmiera:

NR. CRT. Numar dosar Punctaj proba scrisa Admis/Respins
1 3614/31.08.2021 70 Admis
2. 3615/31.08.2021 70 Admis
3, 3616/31.08.2021 55 Admis

 

Punctajul minim de promovare al probei scrise este de 50 de puncte.

Contestatiile privind punctajul obtinut la proba scrisa se vor depune in termen de 24 de ore de la data afisarii anuntului.

Comisia de concurs