Spitalul Municipal Săcele organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post – Inginer Specialist IA la Biroul Servicii Administrativ Achizitii Transport

1 Post vacant – personal contractual – Inginer Specialist IA la Biroul Servicii Administrativ Achizitii Transport (contract individual de munca – durata nedeterminata); studii superioare tehnice – vechime in specialitate minim 6 ani si 6 luni.

Mai Multe Detalii