SPITALUL MUNICIPAL SACELE
Strada Oituz nr. 54, Municipiul Săcele,
Județul Brașov, cod 505600, CUI 4317665

Telefon/ fax:  secretariat +4 0368 404 752,
Registratură/ programări +4 0368 005 356.

e-mail: secretariat@old.spitalulmunicipalsacele.ro
web: www.old.spitalulmunicipalsacele.ro

Nr. Operator date – 15649

 

ANUNT SOLUTIONARE CONTESTATII

CONCURS DE OCUPARE A POSTULUI DE
MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE
02.08.2021 ORA 14.00

 

 

Nr crt Numar contestatie ADMIS/ RESPINS
3182/30.07.2021 ora 10.27 Se respinge in conformitate cu raspunsul 1017/02.08.2021 transmis deponentului

Comisia de solutionare a contestatiilor